Bokslut

Genomgång av det gångna räkenskapsåret och planering för framtiden.


Hos Nmbers upprättas gedigna månads-/kvartalsavstämningar vilket kvalitetssäkrar och effektiviserar årsbokslutet. På så sätt kan vi minimera risker för fel när bokslutet ska upprättas. Vi värdesätter den personliga relationen med dig som kund och är måna om att upprätta ett tydligt bokslut och en god skatteplanering för framtiden. Om ditt företag är revisionsskyldig sköter vi all kontakt med revisorn.

Genomgång av det gångna räkenskapsåret och planering för framtiden.


Hos Nmbers upprättas gedigna månads-/kvartalsavstämningar vilket kvalitetssäkrar och effektiviserar årsbokslutet. På så sätt kan vi minimera risker för fel när bokslutet ska upprättas. Vi värdesätter den personliga relationen med dig som kund och är måna om att upprätta ett tydligt bokslut och en god skatteplanering för framtiden. Om ditt företag är revisionsskyldig sköter vi all kontakt med revisorn.Inom bokslutsområdet hanterar vi:

  • Årsavstämning
  • Årsredovisning
  • Skatteplanering
  • Periodiseringar och bokslutsdispositioner


 
 


Alla aktiebolag måste enligt lag varje år upprätta en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Det är även ett krav att bokslutet och årsredovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed för att en auktoriserad revisor skall godkänna räkenskaperna, förutsatt att ditt företag har revisionsplikt. Nmbers hjälper självklart dig med det arbetet.

När allt arbete med bokslutet och årsredovisningen är genomfört och årsredovisningen är påskriven, hanterar slutligen Nmbers all rapportering till Skatteverket och Bolagsverket.


Vill du få en bättre inblick i ditt företag och en god skatteplanering?

 

© 2018 NMBERS. All Rights Reserved. | Sitea - Köpa Hemsida