Rådgivning

Kompetens och personligt engagemang är nyckel till god rådgivning.

Vi hjälper dig med bolags- och skatterådgivning beroende på ditt företags förutsättningar och behov. Du kanske vill skapa en koncernstruktur för att trygga ditt kapital eller öka möjligheterna för skatteplanering och effektivisering. Du kanske är i startskedet och står inför valet av bolagsform. Oavsett vilken situation du befinner dig i kan vi hjälpa och vägleda dig. Vi besitter många års erfarenhet inom bolags- och skattefrågor samt ett gediget nätverk av jurister och revisorer. Du är således trygg hos Nmbers!

Kompetens och personligt engagemang är nyckel till god rådgivning.

Vi hjälper dig med bolags- och skatterådgivning beroende på ditt företags förutsättningar och behov. Du kanske vill skapa en koncernstruktur för att trygga ditt kapital eller öka möjligheterna för skatteplanering och effektivisering. Du kanske är i startskedet och står inför valet av bolagsform. Oavsett vilken situation du befinner dig i kan vi hjälpa och vägleda dig. Vi besitter många års erfarenhet inom bolags- och skattefrågor samt ett gediget nätverk av jurister och revisorer. Du är således trygg hos Nmbers!Inom rådgivningsområdet hanterar vi:

  • Vägledning vid bolagsbildning
  • Ekonomisk- och skatterådgivning
  • Effektivisering
  • Ägarskap och ägarfrågor


 

Vill du ta ditt företag till nästa nivå?

 

© 2018 NMBERS. All Rights Reserved. | Sitea - Köpa Hemsida